Invester i en varmepumpe

Vagn O. Electric er forhandler af varmepumpe i Kolding og omegn. 

Når du vælger at installere en varmepumpe, får du et energibesparende, miljøvenligt og billigt alternativ til f.eks. almindelig elvarme, naturgas eller oliefyr.

 

Hvis du ønsker en varmepumpe, der både kan opvarme bygningen og brugsvandet, er der to typer at vælge mellem:

Væske / Vand også kaldt jordvarmeanlæg:
Energien hentes fra slanger, der optager varmen i jorden. Jordslangerne kobles til varmepumpen og skal nedgraves i en dybde på minimum 90 cm. Jordvarmeanlægget kan, ligeledes som en luft/vand varmepumpe, tilsluttes direkte til det centrale varmesystem. Når vi installerer et jordvarmeanlæg, skal vi  altid være opmærksomme på jordbundsforholdene, fordi de spiller en væsentlig rolle for anlæggets effektivitet. Det er meget ofte set, at billige anlæg ikke er dimensioneret korrekt, eller der er sparet på længder af de meter slange, som skal nedgraves i jorden. Det medfører typisk en dårlig drift og økonomi på anlægget.

 

Luft / Vand:
Energien hentes fra luften omkring udedelen på varmepumpen og omsættes til varmt vand, som kan anvendes i den traditionelle vandbårne varmeinstallation og til opvarmning af brugsvand. Et sådant anlæg er særdeles anvendeligt, hvor der ikke er mulighed for nedgravning af jordvarmeslanger. Varme-pumpens udedel er typisk placeret lige uden for bygningen for at begrænse rørtrækket. 

 

Vagn O. Electric har igennem mange år installeret varmepumper i Kolding og omegn, og har derfor en bred viden omkring hvilken løsning der er bedst for netop jer.

 

Du kan spare helt op til 58% på din årlige varmeregning ved at skifte til en varmepumpe.

Det giver en tilbagebetalingstid inden for 5 til 8 år. Herefter er det en ren overskudsforretning.

Private, der bruger elvarme, jordvarme eller varmepumpe som hovedvarmekilde til opvarmning af helårsboligen, kan få en reduktion i elafgiften for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år.

Er boligen registreret i Bygnings- og Boligregisteret ”BBR” som opvarmet med el, varmepumpe eller jordvarme, reduceres elafgiften med 51,7 øre for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år.

Er boligen opvarmet med el som hovedkilde, men ikke registreret hos BBR, skal der ansøges hos det lokale BBR-register. Når anmodningen er godkendt og registreret, og energiselskabet er blevet underrettet, vil elafgiften blive nedsat efter de i dag

gældende regler med 51,7 øre. Afgiftsnedsættelsen vil fremgå af din næste elregning.

 

Her er 3 eksempler fra Energistyrelsen på, hvor meget der kan spares ved at vælge et jordvarmeanlæg fremfor et nyt oliefyr, når et gammelt, udslidt fyr står foran en udskiftning, inklusiv CO2 besparelser:

 

Husets størrelse

Årlig besparelse i kr.*

Årlig besparelse i CO2

Tilbagebetalingstid**

90m2, 2 personer

 

7200,00

Ca. 3300 kg

8,4 år

130m2, 4 personer

 

10.150,00

Ca. 5100 kg

6,4 år

180m2, 5 personer

 

13.700,00

Ca. 6750 kg

5,8 år

 

*Ved en oliepris på 10 kr./liter og en elpris på 2kr./kWh.

**I eksemplet er jordvarmeanlægget hhv. 60.000, 65.000 og 80.000 kr. dyrere end et nyt oliefyr.

 

Hvis der ikke er tilstrækkeligt stort tilgængeligt haveareal til et jordvarmeanlæg, kan du opnå en tilsvarende økonomisk

gevinst med en luft/vand varmepumpe.

Eksempelvis vil du i et hus på 130 m2 kunne spare ca. 9.500 kr. årligt, og tilbagebetalingen vil ca. være 5,8 år under de samme forudsætninger som ovenstående. En god forretning!

Kontakt os gerne for flere oplysninger og priser på installation af varmepumpe i Kolding og omegn.