El-eftersyn?

Gennemgangen af boligens elinstallationer, i forbindelse med et el-eftersyn, skal være visuel og skal ske stikprøvevis med brug af egnede tekniske hjælpemidler, men uden destruktive indgreb i boligen med mindre andet aftales.

Et el-eftersyn er en gennemgang af boligens elinstallationer og omfatter kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.

 

Et el-eftersyn indeholder ikke:

  • Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.

  • Dele af installationen, som ikke kan efterses.

  • El-installationer uden for selve bygningen.

  • Hårde hvidevarer.

  • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.

  • En vurdering af om elinstallationerne er tidsvarende.

 

 Vagn O. Electric er din lokale elektriker i Kolding og omegn. Læs mere her.