EL-EFTERSYN

Et el-eftersyn sikrer, at både sælger og køber kommer godt videre efter en bolighandel. Når en autoriseret el-installatør har gennemgået boligens installationer, får både køber og sælger vished for boligens tilstand og hvilke forhold, der eventuelt skal udbedres.

Med eleftersynsordningen ved begge parter, at de har handlet en elsikker bolig. Formålet med ordningen er desuden at frigøre sælger for sit 10-årige fejl- og mangelansvar, der er bestemt i forældelsesloven. Dette sker, når sælger fremlægger en tilstandsrapport, en eleftersynsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring for køber. Sælger betaler for rapporter, mens udgiften til den eventuelle ejerskifteforsikring deles mellem de to parter.

Når din EL-fagmand er medlem af TEKNIQ

Når et el-eftersyn udføres af et TEKNIQ-medlem, kan både sælger og køber vide sig sikker på, at det er en erfaren fagspecialist, der foretager eleftersynet, ligesom sælger med det samme kan få et overslag eller et skøn over, hvad det vil koste at udbedre eventuelle mangler. Efter et el-eftersyn vil den autoriserede el-installatør også selv kunne udføre selve arbejdet, og dermed kan bolighandlen komme hurtigt videre.

Når nøglerne skifter hænder, kan begge parter derfor være trygge ved, at boligen er elsikker og dermed ikke indeholder ulovlige elinstallationer, der kan forårsage brand eller stødskader på personer.