Invester i en varmepumpe

Vagn O. Electric er forhandler af varmepumper i Kolding og omegn. 

Når du vælger at installere en varmepumpe, får du et energibesparende, miljøvenligt og billigt alternativ til f.eks. almindelig elvarme, naturgas eller oliefyr.

Hvis du ønsker en varmepumpe, der både kan opvarme bygningen og brugsvandet, er der to typer at vælge mellem:

Væske / Vand også kaldt jordvarmeanlæg:
Energien hentes fra slanger, der optager varmen i jorden. Jordslangerne kobles til varmepumpen og skal nedgraves i en dybde på minimum 90 cm. Jordvarmeanlægget kan, ligeledes som en luft/vand varmepumpe, tilsluttes direkte til det centrale varmesystem. Når vi installerer et jordvarmeanlæg, skal vi  altid være opmærksomme på jordbundsforholdene, fordi de spiller en væsentlig rolle for anlæggets effektivitet. Det er meget ofte set, at billige anlæg ikke er dimensioneret korrekt, eller der er sparet på længder af de meter slange, som skal nedgraves i jorden. Det medfører typisk en dårlig drift og økonomi på anlægget.

Luft / Vand:
Energien hentes fra luften omkring udedelen på varmepumpen og omsættes til varmt vand, som kan anvendes i den traditionelle vandbårne varmeinstallation og til opvarmning af brugsvand. Et sådant anlæg er særdeles anvendeligt, hvor der ikke er mulighed for nedgravning af jordvarmeslanger. Varme-pumpens udedel er typisk placeret lige uden for bygningen for at begrænse rørtrækket.