Kontakt.

Bent Margit    
Bent Rask
Stærkstrøms Ingeniør
Aut. installatør
Tlf.: 20 96 47 55
mail: mail@vagn-o.dk

Margit Laursen
Administration
Tlf.: 75524755
Mail: margit@vagn-o.dk